Optyka

Obiektyw przechwytuje obraz i przekazuje go do przetwornika obrazu w kamerze. Obiektywy różnią się jakością optyczną i ceną, a zastosowany obiektyw decyduje o jakości i rozdzielczości przechwytywanego obrazu. Większość kamer systemu wizyjnego wyposażonych jest w dwa główne typy obiektywów: obiektywy stało lub zmiennoogniskowe. Obiektywy stałoogniskowe stanowiące część systemu wizyjnego zazwyczaj wykorzystują autofokus, który może być soczewką regulowaną mechanicznie lub soczewką płynną, która może automatycznie ustawiać ostrość na obserwowane obiekty.