Narzędzia wizyjne In-Sight

Blob

Narzędzia Blob są stosowane do wykrywania cech charakteryzujących się podobnym odcieniem na skali szarości. Narzędzie Blob doskonale się sprawdza w ocenie ilościowej rozmiaru wady lub lokalizacji cech, które nie mają powtarzalnego kształtu. Narzędzie Blob może być stosowane z obrazami czarno-białymi i kolorowymi w celu dokonania oceny ilościowej określonego z występujących kolorów.

Edge i InspectEdge

Narzędzia Edge wykrywają ciemne i jasne przejścia na elemencie. Wyniki uzyskane przez narzędzie Edge mogą być wykorzystywane do pomiaru odległości i mogą także być stosowane do kontroli zliczania liczby wykrytych krawędzi. Narzędzie Edge może być także stosowane do wykrywania i mierzenia okręgów i łuków. Narzędzie InspectEdge śledzi krawędź części w celu wykrycia wad.

Kolor

Narzędzia do rozpoznawania koloru są używane do identyfikacji i kontroli obiektów w oparciu o dane koloru. Narzędzia do rozpoznawania koloru dokonują także pomiaru poprzez ocenę liczby występujących pikseli w danym kolorze lub grupie kolorów. Zaawansowana technologia wizyjna do rozpoznawania koloru zapewnia dokładność nawet w zmiennych warunkach świetlnych, które mogą powodować problemy w tradycyjnych narzędziach wizyjnych do wykrywania kolorów.

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)

Narzędzie do OCV/OCR segmentuje, ekstrahuje i uczy się znaków pisma w celu wykonywania optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i optycznej weryfikacji znaków (OCV) w przypadku znaków pisma na obrazie. Narzędzie do nauki znaków pisma precyzyjnie odczytuje znaki o niskim kontraście czy nierówno rozmieszczone, na wprowadzającym w błąd tle.

Histogram

Histogramy są stosowane do kontroli lub monitorowania cech części w oparciu o jasność.

Filtrowanie obrazów

Zaawansowane filtrowanie obrazów jest stosowane do podkreślania lub eliminowania cech części przed wykonaniem dodatkowego przetwarzania przy użyciu innych narzędzi wizyjnych.

ID

Algorytmy odczytu kodów 1DMax i 2DMax+™ pozwalają na uzyskanie najwyższych poziomów odczytów dla kodów 1-D i 2-D, także podczas dekodowania sprawiających trudności kodów Direct Part Mark (DPM).

Wykrywanie wad

Narzędzia do wykrywania wad, jak Flex Flaw i Surface Flaw, są stosowane do kontroli konturów i powierzchni części. Te zaawansowane technologie są w stanie przystosować się do zmian w oświetleniu i wyglądzie części.

Dopasowanie wzorca

Precyzyjna lokalizacja części to pierwszy etap w większości aplikacji wizyjnych. Cenione w branży technologie dopasowania wzorca firmy Cognex, jak PatMax RedLine, zapewniają niezrównaną precyzję i wytrzymałość, nawet w przypadku obrotów, zmian skali i oświetlenia.

Geometria

Narzędzia geometryczne są stosowane do pomiaru krytycznych wymiarów części poprzez formułę „wskaż i kliknij”. Kąty, łuki, średnice i odległości od punktu do linii wykorzystują rzeczywiste kalibracje w celu zapewnienia precyzyjnych i powtarzalnych rezultatów.