Kod kreskowy MSI/Plessey

MSI/Plessey, znany również jako zmodyfikowany Plessey, jest używany głównie do oznaczania półek w supermarketach w celu kontroli zapasów magazynowych. MSI to ciągły kod z funkcją samokontroli. Choć kod kreskowy może być dowolnej długości, dana aplikacja zazwyczaj implementuje kod o stałej długości.

Kod kreskowy MSI/Plessey – specyfikacja:

Tworzony jest w formacie binarnym, przy czym czarne paski są przedstawiane jako „1”, a spacje jako „0”. Wszystkie liczby od 0 do 9 są zatem reprezentowane w kodzie kreskowym w postaci binarnej. Kod zaczyna się od „znaku ochronnego”, wskazującego początek kodu, po którym pojawiają się zakodowane dane, które kończą się cyfrą kontrolną. Obsługuje on kilka rodzajów cyfr kontrolnych, najpopularniejszym jest Mod-10. Po cyfrze kontrolnej znajduje się znak ochronny wskazujący koniec kodu.

Kod kreskowy MSI/Plessey – zalety:

Może mieć dowolną długość, a więc może być potencjalnie używany do kodowania dużych ilości informacji.

Kod kreskowy MSI/Plessey – wady:

Może kodować tylko cyfry, postać binarna jest również nieefektywna i podatna na błędy.

Materiały do pobrania: