Weryfikacja jakości kodów

     1. Po co weryfikować?

 • Dostajemy dokładne informacje, jakie błędy są w kodzie i jakie kroki podjąć aby ich uniknąć.
 • Otrzymujemy gwarancję zgodności z wymaganiami umowy
 • Oszczędzamy czasu dzięki unikaniu kosztownych przedruków i ponownych obróbek detali
 •  Zmniejszamy zwroty, reklamacje i ilość odpadów

 

 1. Czytnik kodów vs. Weryfikator jakości kodów

      Czytnik kodów                                                     

 • Zaprojektowany do odczytywania kodów

      Weryfikator jakości kodów

 • Sprawdza prawidłowe formatowanie danych
 • Potwierdza czytelność kodów przez wszystkie czytniki dostępne na rynku
 • Wskazuje konkretne przyczyny, dlaczego kod nie jest czytelny
 • Generuje w pełni legalne raporty, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych standardów przemysłowych

 

 1. Wytyczne i standardy

 

Wybrane branże ustalają, które parametry określają cechy akceptowalnego/ idealnego kodu, dla wybranego zastosowania.

 • W oparciu o standardy aplikacji ISO 15415, ISO 15416 lub AIM DPM.
 • Otwarcie przesłony
 • Dopuszczalny zakres wymiarów x
 • Symbolika
 • Minimalna klasa przejściowa kodu
 • Ogólne warunki weryfikacji, np. kąt i typ oświetlenia

 

 1. Przykłady aplikacji
 • Minimalna klasa kodu, zwykle “C” (1.5)
 • Kodowanie danych przy użyciu oprogramowania AI
 • Wybierz GS1 “Auto” lub “Zawsze”
 • MIL-STD 130 (wersje L do N)
 • Może używać ISO 15415 lub AIM DPM lub AS9132
 • Minimalna klasa kodu “B” z pewnymi wyjątkami
 • Kodowanie danych “PI” i “DI”
 • “DI” (identyfikacja urządzenia, zawsze wymagana, zazwyczaj GTIN)
 • “PI” (identyfikacja produkcji, wymagana, jeśli na istniejącej etykiecie)
 • Zgodnie z zasadami “Agencji Emisyjnej”
 • GS1 (symbole GS1, w tym Matryca danych GS1 i GS1-128)
 • HIBCC (kod 39, kod 128, matryca danych, kod QR, aztec)
 • ICCBBA (ISB-128)
 • Reguła etykietowania dawki jednostkowej FDA w USA
 • kryteria GS1 lub HIBCC
 • Musi kodować numer NDC w liniowym kodzie kreskowym
 • Zazwyczaj stosuje się GS1 DataBar lub GS1-128

 

 1. Zwroty, opis funkcji.
 • Validation – Walidacja danych: potwierdza, że ​​format danych kodu jest prawidłowy i zgodny z wymaganiami aplikacji, system komputerowy, bądź baza danych, która odbiera dane kodu, musi prawidłowo interpretować znaczenie tych danych.
 • Veryfication – Weryfikacja jakości kodu: Odnosi się do jakości druku i czytelności kodu dla przyrządu testowego.
 • X-Dimension – rozmiar X: Rozmiar najmniejszego paska/ modułu w dowolnym kodzie; zwykle w mils lub px,
 • Field of View – Pole widzenia: ogólny rozmiar obrazu, który obsługuje konkretna kamera.
 • Mil: Jedna tysięczna cala. (0,001 “) – 0,13 mm.
 • Element: pojedynczy pasek lub przestrzeń w kodzie kreskowym.
 • Module: pojedynczy moduł w kodzie 2D, kwadrat w przypadku druku, znakowania laserem, wytrawianiem chemicznym itp., koło w przypadku znakowania mikroudarem.
 • Characters – Znaki: zakodowane dane w kodzie kreskowym.
 • Quiet Zone – Strefa ciszy: odnosi się do określonej niezakłóconej przestrzeni po lewej i prawej stronie kodu kreskowego lub obszaru na wszystkich czterech bokach kodu 2D. Poszczególne specyfikacje kodów określają wielkości strefy ciszy.
 • Aperture – Przysłona: Rozmiar otworu może być podyktowany specyfikacją aplikacji, specyfikacją jakości lub ich kombinacją. Kiedy brak jest specyfikacji, zasadą ogólną jest: kody z wymiarami x pomiędzy 4 mil do 7 mil powinny być zweryfikowane z otworem testowym 3 mil. Kody 8 mil do 13 mil przy użyciu przysłony testowej 6 mil, a kody 14 mil na 25 mil wykorzystują otwór testowy 10-mil. Kody większe niż 25 mil korzystają z otworów testowych 20 mil.
 • Bar Width Growth/ Print Growth – Wzrost wydruku: miara wzrostu lub skurczu szerokości modułów. Niska jakość druku może wynikać z rozszerzania lub kurczenia widocznych ciemnych modułów, co może powodować ich zniknięcie, tzw. niedodrukowanie lub przedrukowanie.
 • Cell Contrast – Kontrast komórki: pomiar różnic pomiędzy jasnymi i ciemnymi modułami kodu 2D, dla weryfikacji zgodnie z metodologią AIM DPM.
 • Symbol Contrast – Symbol Kontrast: pomiar kontrastu pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym modułem, zgodnie z ISO5145, ISO5416
 • Grade – Ocena weryfikacji: klasa kodu, A, B, C, D i F, odpowiednio od bardzo dobrej A, do niedopuszczalnej F.
 • Metrics – Wartości metryczne: dokładne wartości grade’ów, wyrażone w wartościach metrycznych
 • Decodability – Dekodowalność: analiza formuły dekodowania kodów kreskowych, 1D stosowana w dekodowaniu, idealny kod paskowy ma 100 procentową dekodowalność, jednak dekodowalność na poziomie 25% często jest akceptowalna. Ten parametr pomaga śledzić degradację materiałów drukarskich oraz pozwala dość wcześnie określić ich zużycie.
 • Error Correction – Korekcja błędów: określa poziomy korekcji oraz maksymalne dopuszczalne poziomy uszkodzenia kodu 2D
 • 30Q: 30 stopniowe oświetlenie ze wszystkich czterech stron.
 • 30T: 30 stopniowe oświetlenie z dwóch, naprzeciwległych stron.
 • 30S: 30 stopniowe oświetlenie z jednej strony.
 • DPM: podstawy do bezpośredniego znakowania części: kody bezpośrednio i trwale umieszczone na detalu.