Oświetlenie

Oświetlenie jest jednym z kluczowych aspektów prawidłowej aplikacji systemów wizyjnych. Niewłaściwe oświetlenie może spowodować utratę żądanych informacji w skutek czego system wizyjny nie będzie działał w odpowiedni sposób. Technika oświetleniowa obejmuje źródło światła i jego umiejscowienie względem badanego obszaru i kamery. Systemy wizyjne Cognex oferują różne możliwości oświetlenia zewnętrznego i zintegrowanego w zależności od funkcji poszczególnej aplikacji.