System wizyjny 3D In-Sight 3D-L4000

System wizyjny 3D In-Sight 3D-L4000 jest przełomem w zakresie trójwymiarowej technologii wizyjnej (3D). Unikalny system wizyjny łączy w sobie laserową technologię kontroli przemieszczenia w 3D z kamerą inteligentną.  Pozwala użytkownikom szybko, dokładnie i ekonomicznie rozwiązywać szeroki zakres kontroli na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Dzięki  popularnemu środowisku In-Sight Spreadsheet , narzędzia wizyjne 3D konfiguruje się równie łatwo jak narzędzia 2D.

Rozwiązanie typu „All-in-one” pozwala zrealizować kontrolę 3D równie łatwo jak klasycznych systemach wizyjnych 2D

System wizyjny 3D In-Sight 3D-L4000 – Właściwości

  • Wysokiej wydajności kamera inteligentna 3D o rozdzielczości 2K
  • Optyka z niebieskim laserem bez plamek
  • Szeroki zestaw narzędzi wizyjnych 3D
  • Konfiguracja bazująca na In-Sight Spreadsheet

Przechwytywanie obrazów wyższej jakości

Opatentowana, optyka z niebieskim laserem bez plamek w systemie wizyjnym serii In-Sight 3D-L4000 umożliwia systemowi wizyjnemu przechwytywanie obrazów wyższej jakości niż tradycyjne laserowe czujniki przemieszczeń. Ten rodzaj optyki laserowej minimalizuje plamki i olśnienia, typowe problemy systemów laserowych 3D.

Narzędzia wizyjne

In-Sight 3D-L4000 pozwala użytkownikom na umieszczenie narzędzi wizyjnych bezpośrednio na  obrazie 3D części, w przeciwieństwie do typowych systemów 3D, które przekształcają jej obrazy 3D w reprezentacyjną mapę wysokości 2D. Prawdziwe inspekcje 3D zwiększają ich dokładność i rozszerzają rodzaje inspekcji, które mogą być wykonywane. Dodatkowo dzięki temu, użytkownicy mogą natychmiast przekonać się jak działają narzędzia wizyjne  na rzeczywistym obiekcie. In-Sight 3D-L4000 zawiera wszystkie tradycyjne narzędzia pomiarowe 3D, których oczekują użytkownicy, takie jak wyznaczanie płaszczyzn i wysokości.  Jednakże, jest on również wyposażony w pełen zestaw narzędzi 3D, zaprojektowanych od podstaw, do wykorzystania w prawdziwej przestrzeni 3D. Co więcej, te narzędzia wizyjne zostały oparte na koncepcji narzędzi wizyjnych 2D, czyniąc je dostępnymi dla każdego.


PatMax3D

PatMax3D to rozwinięte standardy wyszukiwania obiektu. Zapewnia on, że wszystkie narzędzia wizyjne znajdują się we właściwym miejscu, aby dokładnie analizować część na obrazie 3D.


Blob3D

Blob3D znajduje i pozwala mierzyć objętość i inne właściwości  brył na obrazie 3D.


Edge3D

Edge3D wykorzystuje geometrię części do niezawodnego zlokalizowania wypukłych i wklęsłych krawędzi na obrazie 3D.


Point to Plane3D

Point to Plane3D do szybkiego pomiaru wysokości, kąta i odległości na podstawie pozyskanych cech obiektu.


Gap Measurement

Kombinacja narzędzia lokalizacji krawędzi 3D i narzędzi pomiarowych  może zostać wykorzystana do szybkiego pomiaru szerokości przerwy.


Plane to Plane Angle3D

 Plane to Plane Angle3D pozwala na pomiar kąta pomiędzy dwoma wyodrębnionymi płaszczyznami


Extract Sphere3D

Extract Sphere3D wykorzystuje geometrię części do zlokalizowania i pomiaru sferycznych przekrojów części.


Extract Cylinder3D

Extract Cylinder3D wykorzystuje geometrię części do zlokalizowania i pomiaru cylindrycznych przekrojów części.


3D Geometry

3D Geometry wykorzystuje wyodrębnione elementy, takie jak punkty, linie i płaszczyzny do pomiaru odległości i kątów pomiędzy nimi. Na przykład, kąt pomiędzy dwoma płaszczyznami lub odległość pomiędzy linią a punktem.


In-Sight Spreadsheet pozwala na łatwe wdrożenie aplikacji

Intuicyjny interfejs In-Sight  Spreadsheet pozwala na szybką i łatwą konfigurację oraz uruchamianie aplikacji 3D bez umiejętności programowania. Dostępny zestaw funkcji upraszcza tworzenie aplikacji i usprawnia integrację z pełną obsługą we/wy i komunikacją. Również istnieje możliwość łączenia narzędzi wizyjnych 2D i 3D w tej samej aplikacji, co pozwala na szybsze wdrożenie.

Właściwości In-Sight 3D-L4000

In-Sight 3D-L4000 – zakres pracy

ODLEGŁOŚĆ ROBOCZA
IS3D-L4050 IS3D-L4100 IS3D-L4300
Odległość prześwitu (CD) 92 mm 130 mm 180 mm
Bliskie pole widzenia 55 mm 75 mm 95 mm
Dalekie pole widzenia 90 mm 180 mm 460 mm
Zakres pomiarowy (MR) 106 mm 235 mm 745 mm

  In-Sight 3D-L4000 karta katalogowa