Wprowadzenie do Deep Learning – część 1

Czym jest deep learning?

Technologia deep learning na dobre zadomowiła się w naszych smartfonach: w aplikacjach  rozpoznawania mowy, odczytu tekstu czy identyfikacji twarzy. Na tym jej możliwości zastosowania się jednak nie kończą. Coraz częściej pojawiają się pomysły wykorzystania modeli głębokiego uczenia w najróżniejszych dziedzinach nauki i rozwiązaniach przemysłowych. Ta sama technologia przechodzi obecnie do zaawansowanych praktyk produkcyjnych w kontroli jakości i innych, opartych na osądzie, wizyjnych zastosowaniach.

W najprostszym ujęciu problemu, technologia deep learning umożliwia maszynom robienie tego, co ludziom przychodzi naturalnie: uczenia się na przykładzie. Wielowarstwowe, „głębokie” sieci neuronowe naśladują w swoim działaniu sieci neuronowe w ludzkim mózgu. Oprogramowanie korzysta z zestawu przykładowych obrazów obiektu, aby określić i nauczyć się prawidłowego wyglądu części. Podczas inspekcji stosuje swoją logikę bez programowania, aby odczytywać znaki, lokalizować, dokonywać kontroli, klasyfikować i sortować części. Daje to zupełnie nowe możliwości analizy obrazów i na jej podstawie podejmowania trafnych, inteligentnych i uzasadnionych decyzji.

Narzędzia wizyjne  korzystające z technologii deep learnig dostępne w produktach firmy Cognex:

W automatyce przemysłowej, modele oparte o metody głębokiego uczenia mogą precyzyjnie i powtarzalnie rozwiązywać aplikacje. Dotychczas zbyt czasochłonne, trudne lub niemożliwe do zaprogramowania i utrzymania stabilności działania przy użyciu klasycznych systemów wizyjnych.

Algorytmy deep learning pozwalają na rozróżnianie niedopuszczalnych defektów, jednocześnie zachowując tolerancję naturalnych różnic w złożonych wzorcach. Dodanie nowych referencji kontrolowanych elementów nie wymaga już całkowitej zmiany podejścia do aplikacji, a jedynie dostosowania jej przez przyuczenie nowych przykładów.

Innowacyjna technologia deep learning łączy w sobie specyfikę i elastyczność ludzkiej kontroli wzrokowej, z niezawodnością, konsekwencją  i szybkością systemu komputerowego. Jest idealnym rozwiązaniem w aplikacjach kontroli defektów na niejednolitych powierzchniach, klasyfikacji różnych referencji produktów czy sprawdzaniu kompletności montażu.

Przechwytując ponad 1 miliard obrazów dziennie oraz dzięki najlepszym w branży ekspertom w zakresie technologii i wizji, Cognex pozostaje liderem w dziedzinie technologii widzenia maszynowego i głębokiego uczenia, pomagając w automatyzacji produkcji i zapewnieniu najwyższych standardów jakości wyrobów.

Kamera inteligentna InSight D900 wykorzystująca algorytmy deep learning: