Rozszerzony kod kreskowy 39

Czym jest kod 39?

Rozszerzony kod 39 był pierwszym kodem kreskowym, w którym można było zakodować zarówno cyfry, jak i litery. Może mieć różną długość, kodując do 43 różnych znaków. Jest to zaktualizowana wersja kodu 39, która wykorzystuje kombinacje tych samych zakodowanych znaków, aby umożliwić reprezentowanie całego zakresu 128 znaków ASCII, w tym znaków interpunkcyjnych i specjalnych, a także małych liter. Jest powszechnie używany do celów wojskowych i motoryzacyjnych.

Specyfikacje:

Rozszerzony kod 39 jest konfigurowany podobnie do zwykłych kodów, ze specjalnie wyznaczonymi znakami początkowymi i końcowymi oraz opcjonalną cyfrą kontrolną, aby zapewnić dokładność. Każdy znak specjalny jest reprezentowany przez kombinację dwóch zwykłych znaków opisujących kod. Jest to możliwe, ponieważ Code 39 używa już kombinacji znaków do reprezentowania innych znaków.

Zalety:

Kod jest bardziej wszechstronny, ponieważ może zakodować dowolną potrzebną postać.

Wady:

Każdy znak specjalny jest kombinacją dwóch różnych zwykłych znaków Code 39, w wyniku czego kod jest wydłużony. Im więcej znaków specjalnych użyjesz, tym dłuższy będzie kod. Ponadto, ponieważ znaki można odczytać na dwa różne sposoby, skanery muszą być specjalnie skonfigurowane w celu odczytania kodu.

Materiały do pobrania: