Dobór sprzętu

Dobór sprzętu

W zależności od potrzeb klienta i wymagań dotyczących aplikacji, w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, dobieramy odpowiedni zestaw sprzętu zawierający kamerę inteligentną, czujnik wizyjny lub system wielokamerowy z zewnętrznym procesorem, optykę i oświetlenie, które będzie, według nas, optymalne do realizacji zadania.  Najczęściej dobór sprzętu sporządzamy na podstawie wyników przeprowadzonych przez nas wcześniej testów wykonalności.