Co to jest system wizyjny i z czego się składa?

System wizyjny, znany też pod pojęciem wizji maszynowej, to układ współpracujących ze sobą elektronicznych urządzeń mających na celu przetwarzanie i interpretacje obrazów na podobieństwo ludzkiego zmysłu wzroku. Przewagą inspekcji realizowanych na systemach wizyjnych nad kontrolą przez człowieka jest przede wszystkim możliwość kontroli każdego produktu, szybkość i precyzja działania oraz powtarzalność. Wydajność ludzi w środowisku przemysłowym jest wyraźnie mniejsza. Wizja maszynowa, w przeciwieństwie do człowieka, nie traci koncentracji, nie męczy się, nie ma gorszego dnia, a decyzyjność jest jednakowa – nie wpływa na nią subiektywizm każdego osobnego pracownika. Dotychczasowa wada w postaci braku elastyczności przez ścisłe realizowanie zaprogramowanego algorytmu jest stopniowo eliminowana za pomocą technologii głębokiego uczenia maszynowego.

Komponenty systemu wizyjnego

Najważniejsze elementy systemu wizyjnego to:

Obiektyw
pozyskuje obraz z określonego kąta widzenia i przenosi go na matrycę.


Matryca kamery

umożliwia akwizycje obrazu. Padające na matrycę światło jest przekształcane na impulsy elektryczne, proporcjonalnie do jego natężenia.

Urządzenie analizujące dane

w postaci wbudowanego procesora lub komputera przemysłowego z oprogramowaniem, za pomocą narzędzi wizyjnych przetwarza i analizuje pozyskane przez kamerę dane, na podstawie których decyduje o dalszym postępowaniu wobec kontrolowanego obiektu

Oświetlenie

powinno być zawsze dedykowane pod konkretną aplikację. Prawidłowy dobór oświetlenia, obejmujący typ oświetlacza, jego geometrię oraz kolor emitowanego światła pomagają nie tylko w zapewnieniu rejestracji powtarzalnych obrazów i uniezależnieniu się od zewnętrznych źródeł światła, ale także pozwalają na uwydatnienie kontrolowanych cech obiektu.