Wizualizacja inspekcji wizyjnych VisionView

VisionView® idealnie nadaje się do monitorowania i sterowania systemami wizyjnymi In-Sight® oraz czytnikami kodów DataMan®  stosowanych na liniach produkcyjnych, umożliwiając operatorowi sterowanie dostosowane do aplikacji.

Funkcje VisionView
 •  Bezproblemowa integracja: Łatwy do podłączenia do interfejsu HMI stosowanego w zakładzie.
 • Konfiguracja „Plug-and-Go”. Nie jest wymagany komputer PC.
 • Automatyczne wykrywanie każdego systemu wizyjnego Cognex In-Sight lub DataMan w sieci.
 • Możliwość podglądu do dziewięciu systemów wizyjnych w sąsiadujących oknach.
 • Wyświetla obraz w pełnym kolorze, wraz z grafikami i elementami sterowania.
 • Widok obrazu ostatniej wykrytej wady wyświetla aktualny obraz obok ostatniego obrazu z wykrytą wadą.
 • Widok z filtrami: Umożliwia oglądanie przefiltrowanych obrazów z kamer w panelu VisionView
 •  Seryjne sterowniki ekranu dotykowego: preinstalowane w celu obsługi różnych paneli dotykowych z VisionView.
 • Szybkie odświeżanie obrazu zapewnia najbardziej aktualne obrazy z przebiegu kontroli.
 • Dostęp do CustomViews, panel kontrolny operatora stworzony w arkuszu kalkulacyjnym automatycznie pojawia się w VisionView.
 • Widok In-Sight EasyView. Części wybrane z oprogramowania interfejsu In-Sight EasyBuilder® pojawią się na ekranie VisionView, zapewniając imponującą łatwość użytkowania
 • Nauka czcionek w trybie rzeczywistym. Idealne dla zastosowań OCR/OCV.
 • Funkcja TestRun interfejsu VisionView powiadamia operatora w przypadku wystąpienia okoliczności mogących negatywnie wpływać na działanie systemu wizyjnego.

Cognex oferuje gamę opcji wizualizacyjnych, które mogą być dopasowane do każdego zastosowania przemysłowego.

Karta katalogowa VisionView 900 Panel