Profilometry laserowe In-Sight

Bez względu na to, czy wykonujemy jeden pomiar profilu lub skanujemy całą powierzchnię w trzech wymiarach, firma Cognex oferuje najskuteczniejsze i najbardziej wytrzymałe narzędzia wizyjne 3D. Producenci ze wszystkich branż ufają technologiom Cognex, w zapewnieniu wysokiej precyzji pomiarów powierzchni, które wykraczają poza możliwości technologii 2D.

Urządzenie In-Sight® laser profiler to układ pomiarowy wykorzystywany w celu kontroli, czy wymiary części spełniają wymogi specyfikacji. Urządzenie In-Sight laser profiler jest konfigurowane za pomocą interfejsu użytkownika In-Sight EasyBuilder®. To intuicyjne oprogramowanie łatwe w użyciu zapewnia inżynierom produkcji i jakości możliwość prostego opracowywania, wdrażania oraz obsługi pomiarów o wysokiej precyzji bezpośrednio w zakładzie.
▪ Zastosowanie technologii optymalizacji profilu pozwala uzyskać niezwykle precyzyjny obrys produkowanej części.
▪ Zaawansowana technologia wykrywania obiektów zapewnia wykonywanie pomiarów we właściwej lokalizacji i oferuje spójne wyniki.
▪ Intuicyjny interfejs użytkownika EasyBuilder zapewnia dostęp do zestawu narzędzi urządzenia Laser Profiler, dzięki czemu użytkownicy korzystający z niego po raz pierwszy mogą dokonywać ekstrakcji cech i budować punkty odniesienia.
▪ Mobilna wizualizacja niezależna od platformy oferuje dostęp do interfejsów HMI z dowolnego miejsca w sieci.

Karta katalogowa Profilometr laserowy In-Sight EN