Usługi

Oprócz samej sprzedaży sprzętu, oferujemy Państwu pomoc w zakresie doboru systemów i czujników wizyjnych oraz czytników kodów. Dysponujemy własnym laboratorium bogato wyposażonym w systemy wizyjne i czytniki kodów oraz bardzo szeroki zestaw niezbędnych akcesoriów (oświetlenie i optyka). Na prośbę klienta, na bazie dostarczonych do nas próbek, przeprowadzamy testy wykonalności a następnie przekazujemy raport prezentujący wstępną koncepcję rozwiązania.
Elastycznie dopasowujemy się do potrzeb i możliwości klienta:

– Samodzielna realizacja przez klienta – proponujemy szkolenia i asystę przy uruchomieniu

– Zamówienie gotowego rozwiązania – współpracujemy z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami inżynierskimi posiadającymi duże doświadczenie w zakresie integracji systemów wizyjnych. W wypadku kompleksowej realizacji projektu proponujemy kontakt z wybranym integratorem.

Testy wykonalności

Na życzenie klienta przeprowadzamy w naszym laboratorium testy wykonalności. Prosimy wówczas o  dostarczenie do nas próbek oraz specyfikacji z zakresem kontroli.

Część klientów nie posiada odpowiedniego doświadczenia w zakresie aplikacji z zastosowaniem systemów wizyjnych. Wówczas nasi doradcy techniczno-handlowi  pomogą w zebraniu niezbędnych danych dotyczących aplikacji, które posłużą później w testach, opracowaniu koncepcji i doborze sprzętu.

Preferujemy przeprowadzanie testów w naszym laboratorium, jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia testów u klienta.

Dobór sprzętu

W zależności od potrzeb klienta dobieramy odpowiedni zestaw zawierający kamerę inteligentną, optykę i oświetlenie, które będzie naszym zdaniem optymalne do realizacji zadania. Najczęściej dobór sprzętu opieramy na podstawie wyników przeprowadzonych przez nas wcześniej testów.

Opracowanie koncepcji

Na bazie przeprowadzonych przez nas testów dostarczamy klientowi raport prezentujący możliwości realizacji projektu za pomocą systemu wizyjnego. Raport między innymi zawiera „szkic” rozwiązania zadania (rozmieszczenie sprzętu i  przykładowe rozwiązanie programowe).